05 април 2007

Българи в Америка - къде сте?

Блогът за пътеписи „Пътуване до...“ се премести на нов адрес http://patepis.com. Забелязвам, че все още очаквате да се появяват нови пътеписи на настоящия адрес – това няма да се случи. Всички тукашни пътеписи са преместени на http://patepis. com. Минете на новия адрес http://patepis.com, където има вече към дванайсет нови пътеписа. Новият урл за абонатите през RSS e http://patepis.com/?feed=rss2 До нови срещи на новото място!На нашия сайт се появиха пътешествията на много хора в различни страни. Географското разпределение на разказите е доста разнообразно: повечето са от Европа, има вече от Африка и Азия, а отскоро се появи и разказ от Австралия. Забелязва се обаче абсолютната липса на разкази от Америка - нито Северна, нито Южна, нито от САЩ, нито от Канада. Ей, хора! Колко от вас са ходили или живеят там? - разкажате и на нас за Новия свят! Толкова ли е странно място? Толкова ли се различава от обичайното за Стария континент?


Като покана за всички били в Америките, публикувам две снимки, които ми прати една от посетителките на нашия сайт. Призив към всички: разкажете ни за тая пуста Америка!

Блогът за пътеписи „Пътуване до...“ се премести на нов адрес http://patepis.com. Забелязвам, че все още очаквате да се появяват нови пътеписи на настоящия адрес – това няма да се случи. Всички тукашни пътеписи са преместени на http://patepis. com. Минете на новия адрес http://patepis.com, където има вече към дванайсет нови пътеписа. Новият урл за абонатите през RSS e http://patepis.com/?feed=rss2 До нови срещи на новото място!

Гласувайте за този пътепис:

Блог класацията на България

1 коментар:

Ludmil Yatanski каза...

Прочетете тази моя статия и ако ви заинтересува, мога да опиша някои мои преживявания в Северна Америка. Ето линка: http://yatanski.blogspot.com/2007/06/blog-post.html